ورود به پورتال | انتخاب زبان:
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١
صفحه اصلی > زمینه های فعالیت > آب و فاضلاب 
آب و فاضلاب

آب و فاضلاب

یکی از دغدغه های کنونی جوامع بشری، نیازهای اینگونه جوامع به دسترسی به منابع آب بهداشتی و از سویی دیگر کاهش آلودگی های زیست محیطی از جمله جمع آوری و تصفیه فاضلاب های تولیدی می باشد. با توجه به این مسأله بخش آب و فاضلاب شرکت مهندسین مشاور جاماب فعالیت خود را در رسیدن به اهداف اصلی زیر شروع نموده است:

گروه آبرسانی و تصفیه آب

این گروه شامل مطالعات شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب در جوامع شهری و روستایی می گردد. فعالیت های دیگر این گروه انجام مطالعات مربوط به مطالعات طراحی تصفیه خانه های آب و نیز شبکه های آبیاری فضای سبز می باشد.

گروه جمع آوری و تصفیه فاضلاب

دفع نادرست فاضلاب در جوامع بشری از جمله شهرها و روستاها باعث به مخاطره افتادن سلامت ساکنان این جوامع و نیز بروز آلودگی های زیست محیطی می شود. گروه جمع آوری و تصفیه فاضلاب انجام مطالعات مربوط به طراحی شبکه های جمع آوری، خطوط انتقال و تصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی را به عهده دارد.

گروه بهره برداری تصفیه خانه های آب و فاضلاب

با توجه به اهمیت و پیچیدگی بهره برداری از تصفیه خانه های آّب و فاضلاب، این گروه مطالعات مربوط بهره برداری از این تصفیه خانه ها را از جمله مدیریت جامع پساب خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب با هدف ارتقاء کیفی پساب ها و انتخاب محل مصارف، مدیریت جامع لجن حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب با هدف مدیریت زمانی و مکانی استفاده از آن ها، استفاده از انرژی های تجدید پذیر در تصفیه خانه ها و نیز مدیریت گازهای گلخانه ای در تصفیه خانه های فاضلاب را انجام می دهد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور جاماب می باشد.