ورود به پورتال | انتخاب زبان:
چهارشنبه ٠٦ بهمن ١٤٠٠
صفحه اصلی > زمینه های فعالیت > مدیریت طرح 
مدیریت طرح

مدیریت طرح

مهندسین مشاور جاماب رتبه ی 1 مدیریت طرح(Management Contractor) را بدلیل سوابق ارزنده خود در مدیریت پروژه های گوناگون و دارا بودن کارشناسان خبره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کسب نموده است.درپیشرفته ترین روشهای اجرایی ، روش چهار عاملی نیز در سازمان اجرایی طرحها مد نظر قرار گرفته است .بنابراین علاوه بر سه عامل کارفرما ، مشاور و پیمانکار ، عامل مدیریت طرح نیز وارد صحنۀ اجرا می شود تاضمن جلوگیری از گسترش سازمان کارفرما و هماهنگی در اختیارات و مسئولیتها ، تأخیر در اجرای کارها ناشی از مشکلات سازمانی نیز مرتفع گردد. مدیر طرح شخصیتی حقوقی است که به نمایندگی از طرف مجری طرح مسئولیت مدیریت ، کنترل و هماهنگی پروژه ها و مراحل اجرایی را بعهده دارد . مدیریت طرح وظایف خود را در چارچوب روشها ، ضوابط و دستورالعملهایی که به تأیید مجری رسیده است انجام داده و با اعمال مدیریت مستقیم و روزانه در سایر عوامل اجرایی در مقابل مجری مسئولیت صحت انجام کیفی و کمی کار را طبق مشخصات ، برآوردها و برنامه های اولیه و تغییرات احتمالی آن با ارائه گزارشات مستمر بعهده دارد . کارفرمایان مختلف بعنوان مجری جهت مدیریت ، کنترل و هماهنگی پروژه ها و مراحل اجرایی طرحها بسیاری از وظایف و مسئولیتهای کارفرمایی رابه مهندسین مشاور جاماب بعنوان یک مدیریت طرح تفویض نموده است که نمونه هایی از آن در شرح فهرست سوابق و پروژه ها آمده است.
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور جاماب می باشد.