ورود به پورتال | انتخاب زبان:
شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢
صفحه اصلی > زمینه های فعالیت > توسعه پایدار 
توسعه پایدار

توسعه پایدار

جاماب یک شرکت پیشرو در مشاوره و کمک فنی برای توسعه پایدار با استفاده از روش های ارائه خدمات درخور با نتایج ملموس می باشد. اولویت جاماب اطمینان از پذیرش و قبول راه حل های انعطاف پذیر و عملی توسط کارفرما بوده است. این اهداف پویا به منظور توسعه تخصص و هدایت به تخصیص و مدیریت منابع موجود می باشد. خدمات ما در زمینه مشاوره و مهندسی عبارتند از:

• برنامه ریزی و ارزیابی مصرف

• نقشه برداری

• خدمات تست خاك و آب

• کنترل فرسایش و رسوب در توسعه زیرساخت ها

• طراحی حفاظت از خاک و آب

• بازسازی مناطق تخریب شده

• حوضچه های جلوگیری از سیل، کارهای زهکشی و تالاب های مصنوعی

• کشاورزی و توسعه روستایی

• محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور جاماب می باشد.