ورود به پورتال | انتخاب زبان:
دوشنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٧
صفحه اصلی > پروژه ها > پروژه های در دست انجام 
پروژه های در دست انجام

پروژه های در دست انجام

 

مطالعات بهنگام سازی طرح جامع آب در حوضه های (مهارلو-بختگان)+(ابرقو-سیرجان)+(هامون-جازموریان)+(کویر لوت)+(درانجیر-ساغند)

 

مطالعات مرحله اول و دوم تجهیز و توسعه سامانه های آبیاری اراضی شهرستان میناب

 

خدمات مدیریت طرح بر مطالعات و اجرای طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری در استان های منطقه 2

 

مدیریت طرح بر اجرای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی, زهکشی زیرزمینی و تجهیز و نوسازی بخشی از اراضی دشتهای استان خوزستان حوزه رودخانه های دز و کارون

 

طرح جامع شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی رودخانه های مرزی استان آذربایجان غربی

 

مدیریت طرح اجرای تفاهم نامه شیلات

 

طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی ساحل راست رامشیر، نواحي عمرانی 1 و 2

 

 

 

طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی ساحل راست رامهرمز، ناحيه عمرانی 3

 

طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی جنوب كرخه نور- ناحيه قدس - هويزه

 

طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی واحد عمرانی 2 دشت دوسالق

 

 

طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی واحد عمرانی 3 و 4 دشت دوسالق

 

 

نظارت بر اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژ کلکله و محمود آباد در استان لرستان

 

 

نظارت عالیه و کارگاهی بر انجام احداث سد خاکی ایلی آباد شهرستان بهمئی

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور جاماب می باشد.