درباره پروژه


دشت دوسالق که یکی از 5 دشت آبخور سد تنظیمی- انحرافی و شبکه اصلی آبیاری و زهکشی پای پل محسوب می‌شود در محدوده جغرافیایی 357500 و 210000 الی 357500 و 240000 در سیستم UTM واقع شده است. شبکه اصلی آبیاری دشت دوسالق 5 واحد عمرانی به نام‌‌های دوسالق 1، دوسالق 2، دوسالق 3، دوسالق 4 و دوسالق 5 را دربر می‌گیرد. دشت دوسالق که در ساحل چپ رودخانه کرخه واقع شده است از جنوب به تپه‌‌های لخیضر و دشت ارایض و از شمال به جاده‌‌های دسترسی محلی و همچنین کانال اصلی شبکه آبیاری پای پل (کانال PMC) محدود می‌شود.
دشت دوسالق که در شمال غرب استان خوزستان واقع شده است به لحاظ تقسیمات شهری بخشی از شهرستان شوش محسوب می‌گردد. بهترین راه دسترسی به آن جاده شوش- فکه می‌باشد که پس از عبور از رودخانه کرخه توسط پل ناجیان و قبل از سه راهی شوش- اندیمشک- فکه از طریق جاده آسفالتی که از حاشیه راست جاده اصلی شوش- فکه منشعب می‌شود می‌توان به منتهی الیه شمالی دشت دوسالق وارد شد. این جاده آسفالته پس از عبور از بخش میانی واحد عمرانی دوسالق 1 و روستای شهید قدوسی به بخش شمالی واحد عمرانی دوسالق دو رسیده و از آنجا دوشاخه شده که یکی به سمت غرب دشت ادامه می‌یابد و اصلی ترین راه دسترسی به نواحی 3 و 4 دشت دوسالق نیز محسوب می شود. شاخه دیگر جاده که در اصل امتداد همان جاده قبلی است به سمت جنوب یعنی دشت ارایض ادامه می‌یابد.
شرح مختصری از پروژه

شبکه آبياري و زهکـشي دوسالق با هـدف بهـره بـرداري بهيـنه از اراضي کشاورزي و افـزايش عملکرد محـصولات زراعي طراحي گرديده است. با اجراي اين شبکه اهداف ذيل محقق خواهد شد.
تاریخ انجام مناقصه: تیر و مرداد ماه 93
جمع آوری اطلاعات تکمیلی، انجام مطالعات تکمیلی، تدقیق الگوی کشت، انتخاب روش مناسب آبیاری، ارائه گزارش مبانی طراحی، طراحی و تهیه نقشه های اجرای مصوب کارفرما: 17.205%
شرکت مهندسین مشاور جاماب

در سال 1354 با نام شركت مهندسين مشاور عمران و توسعه منابع آب ايران در تهران به ثبت رسيد و در زمينه مطالعات و توسعه منابع آب آغاز به كار نمود و سپس در سال 1365 به شركت مهندسين مشاور جاماب تغيير نام داده و فعاليت نوين خود را با مطالعه مرحله اول طرح جامع آب كشور آغاز نمود و از آن زمان تاكنون با برخورداري از كادر تخصصي مجرب و تجارب حاصله از انجام طرحهاي مطالعاتي مهم ملي و منطقه‌اي، نقش مهمي را در صنعت آب كشور ايفا مي‌نمايد.

آدرس شرکت

تهران, خیابان زرتشت غربی, پلاک 42, کد پستی:1415753999

تلفن: 88962990-88969710 نمابر: 88963103