خدمات مهندسی

علاوه بر خدمات مهندسی اختصاصی در شرکت مهندسین مشاور جاماب، به سبب وجود نقاط اشتراک در بخش ها و پروژه های مختلف، بخش خدمات مهندسی مشرکت جاماب شکل گرفت.

دراین راستا طیف وسیعی از خدمات مهندسی مشترک به شرح زیر قابل انجام است:

1. نقشه برداری توپوگرافی و مرزی

2. ژئوفیزیک

3. ژئوتکنیک و بررسی خاک

4. خدمات ژئوماتیک(GIS,RS)

مهندسین مشاور جاماب ارائه خدمات مهندسی پاسخگو، دقیق و مقرون به صرفه را از طریق استفاده از فناوری برای اهداف مشتری ارائه می دهد. ما فرصت های قابل توجهی برای راه حل های دقیق تر، تحویل سریع تر و کاهش ریسک فنی و تجاری ایجاد می نمائیم.