پیام مدیر عامل

آب منبعي طبيعي، كمياب، حياتي و از دست رفتني است كه انسان بطور مستمر در هر زمان و مكان به آن نياز دارد. اما کمبود آن به معنای در خطر بودن جان انسانهاست که برای بیشتر کشورهای در حال توسعه، تهدیدی بسیار بزرگتر از مناقشات مسلحانه برای امنیت انسان است. استفاده معقول از منابع آبی نکته اصلی برای تامین مایحتاج غذایی جهان است.

در کشور ما نیز دولت در زمينه كنترل و توزيع مناسب آب، اجراي طرحهاي مختلف در زمينه توسعه و مهار آبها و تامين آب شرب شهري و روستايي سرمايه گذاري كلاني انجام داده است. اما به نظر مي رسد به دليل رشد روزافزون نيازها و دخالت مولفه هاي سياسي و اجتماعي، هماهنگي مناسبي ميان عرضه و رشد تقاضاي آب صورت نگرفته است.

كاهش سرانه منابع آب تجديد شونده و ورود كشور به مرحله تنش آبي، گسترش آلودگي منابع آب، اضافه برداشت آب از سفره‌هاي آب زيرزميني و تشديد بحران آب در دشتها و الگوي نامناسب توليد محصولات زراعي از منظر سازگاري با اقليم و تشديد بحرانهاي اجتماعي و منازعات بر سر آب و كمبود رو به تزايد آن در كلان شهرها نمادهايي از چالشهاي خطير فرا روي مديريت منابع آب در كشور مي‌باشند. اين شرايط تمام مولفه‌هاي توسعه در مناطق مختلف كشور را با تهديد جدي مواجه نموده است.

مسلم است كه براي مواجهه با اين معضل كنوني و پيش رو در آينده، نقش علوم نوین، فناوري و تكنولوژي پر رنگ و موثر خواهد بود. شركتهاي مهندس مشاور با عملكرد مناسب خود مي‌توانند نقش جدي و انكار ناپذيري را به مثابه «مغزافزار» صنعت آب در حل اين مشكلات داشته باشند. در این ارتباط شركت مهندسين مشاور جاماب امیدوار است با بیش از 40 سال در مطالعات توسعه منابع آب كشور و با داشتن مسوولیت اصلی در تهیه طرح های جامع آب کشور و همچنین احاطه کامل به عرصه های کلان مدیریت استراتژیک آب و خاک کشور و با اتکا به حضور نیروهای کارآمد و خبره و همچنین پشتیبانی کارفرمایان محترم بتواند به عنوان مشاوری امین و معتمد خدمات مشاوره فنی و مهندسی خود را در عرصه های داخلی و بین المللی در اختیار متقاضیان قرار دهد.

                                                                                                                                                             حمید مصاحبی                                                                                                                                                                                            مدیر عامل