کتابخانه شرکت مهندسین مشاور جاماب

پيشينه كتابخانه و مركز اسناد مهندسين مشاور جاماب به شروع مطالعات طرح جامع آب كشور در سال 1365 باز مي‌گردد. در آن هنگام بنا به ضرورت اين طرح ملي، كتابخانه كوچكي با اندك گزارشهاي فني تشكيل شد و به مرور با جمع‌آوري اسناد و مدارك مطالعه شده مهندسين مشاور و سازمان‌هاي ذيربط، به مركزي غني از اطلاعات آب و خاك كشور تبديل گرديد. در حال حاضر اين كتابخانه با بيش از 4000 جلد گزارش فني و نقشه‌هاي مربوطه و بالغ بر 2000 جلد كتاب‌ در زمينه‌هاي آب و هواشناسي، زمين‌شناسي، سدسازي و علوم مرتبط با آب و خاک علاوه بر تامين نياز پروژه‌هاي در دست مطالعه خود، پاسخگوي بسياري از محققين،مشاورين و دانشجويان ديگر نيز مي باشد. رسالت اصلي كتابخانه جاماب به روز كردن مدارك و اطلاعات بوده و به همين منظور با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات، با الکترونیکی كردن اطلاعات اعم از گزارشها، آمار و نقشه‌هاي پروژه‌ها، پایگاهي غني از اطلاعات منابع آب و خاک ‌باشد.
ورود به بانک اطلاعاتی کتابخانه

طرح جامع آب کشور- مرحله اول
(کارفرما: وزارت نیرو)

شركت مهندسين مشاور جاماب در سال 1365، به منظور مطالعه طرح جامع آب كشور مسئوليت جديد خود را آغاز نمود. هر چند كه در ساليان گذشته در سطح ملي توسط مشاورين ايراني و خارجي، مطالعه منابع آب كشور صورت گرفته بود، معهذا اين اولين بار بود كه با ديدگاه كلان به كليه منابع و مصارف با برنامه‏ ريزي 20 ساله نگريسته شده و اين مهم به عهده اين شركت گذاشته‌ شد.
در اين ديدگاه، توسعه منابع آب فعاليت‏هاي علمي و فني گوناگوني را شامل مطالعات هواشناسي، آبهاي سطحي و زيرزميني، زمين‏ شناسي و مهندسي در محدوده اصلي توسعه و مديريت منابع آب را در بر مي‌گيرد. اما زمينه‏ هاي ديگر شبيه مسائل جمعيتي، شهري و صنعتي، كشاورزي، خدماتي، محيط زيست، مالي و اقتصادي عوامل بيروني تلقي مي‏شوند. نكته مهم اين است كه اجزاي تأمين‏ كننده و مصرف‏ كننده و نيز عواملي شبيه به آبخيزداري و حفظ محيط زيست را بايد در يك سامانه (سيستم) كلي ديد.
به عبارت ديگر، توسعه و مديريت منابع آب، اجزايي از يك سامانه بسيار وسيع شامل ورودي‏هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصادي و خروجي‏هاي توليدات كشاورزي، گسترش شهري و صنعتي و بازخوردهاي (Feed back) زيست محيطي هستند كه اثرات آنها در نهايت از مرز طبقه ‏بندي‏هاي سياسي و جغرافيايي فراتر مي‏ رود و نگرش جامع و ملي را مي‏ طلبد. شركت مهندسين مشاور جاماب با اين فلسفه و براي انجام مطالعات و تهيه بانك‏هاي اطلاعاتي تشكيل شده است.
بدين ترتيب جاماب از سال 1365 لغايت 1370 مرحله اول طرح جامع آب كشور و ارائه برنامه زماني و مالي اجراي طرح‏هاي توسعه منابع آب در حوضه‏ هاي آبريز و سطح كشور در مقاطع پنج ساله و درازمدت (تا سال 1386) را به انجام رسانيد كه نتايج آن براي 37 حوضه آبريز، در قالب 29 جلد گزارش ارائه گرديده است.

طرح جامع آب کشور- مرحله دوم
(کارفرما: وزارت نیرو)

مرحله دوم طرح جامع آب به عنوان مبناي برنامه پنج ساله سوم توسعه در سه بخش به شرح زير انجام شده است : 
 
الف ـ مطالعات بهنگام سازي فوري طرح جامع آب كشور و به عبارت ديگر تجديدنظر در طرح جامع آب كشور با كاربرد كوتاه مدت.
ب ـ مطالعات طرح‏هاي جامع آب منطقه‏اي با نگرش و تأكيد بر جنبه ‏هاي مختلف مديريت آب در آينده. 
ج ـ تجديدنظر در مطالعات طرح جامع آب كشور در سطح ملي با توجه به مديريت ملي آب و اصول توسعه پايدار.   
نتايج اين مطالعات در قالب 30 جلد گزارش حوضه‌اي و ضمائم آن ارائه شده است. 
برنامه‏ ريزي انجام مطالعات فوق به گونه‏اي انجام پذيرفته كه از نتايج اين مطالعات (در پايان سال 77 تسليم شده) در تهيه برنامه سوم توسعه كشور استفاده به عمل آمده است.
 
 
 

مطالعات برنامه جامع سازگاری با اقلیم خشک و نیمه خشک
(کارفرما: سازمان مدیریت منابع آب ایران )

هدف اصلي از اجراي اين مطالعه عبارت است از : سازگاري و انطباق اهداف و محتواي برنامه‏ هاي توسعه كشور و مديريت و بهره ‏برداري در بخش‏هاي مرتبط با آب، با شرايط و ويژگي‏هاي اقليمي خشك و نيمه خشك مناطق مختلف كشور به منظور تعادل بخشي بين منابع و مصارف در هر يك از حوضه‏ هاي آبريز با نگرشي پويا، بلندمدت و كلان نگر.
در اين مطالعات ضمن ترسيم چالش‏هاي ناشي از عدم تعادل بين منابع و مصارف در داخل هر حوضه آبريز، براي ساماندهي موارد كليدي از جمله مديريت تقاضا، مديريت عرضه آب و چشم‏انداز 20 ساله كشور تا سال 1404 راهكارهاي مناسبي را ارائه دهد.
 

مطالعات بهنگام سازی طرح جامع آب در حوضه های
(مهارلو- بختگان)+ (ابرقو-سیرجان)+(هامون-جازموریان)+(کویرلوت)+(درانجیر-ساغند)

(کارفرما: وزارت نیرو)

ماهیت فرابخشی و تاثیرگذاری مدیریت منابع آب بر سایر بخشهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جوامع و نیز تاثیرپذیری این مدیریت از همان بخشها و نیز ملاحظات سیاسی، فرهنگی و بین المللی، چالشهای عمده‌ای را فرا روی مدیران بخش آب کشور قرار داده که با استفاده از رویکردها و روش‌های دهه‌های قبل، به هیچ وجه قابل حل نبوده و کاربرد آنها حتی ممکن است نتایج معکوس و نامطلوبی را در پی داشته باشد. به لحاظ تغییر شرایط کشور با عنایت به موارد پیشگفته، تدوین و ابلاغ سندهای بالادستی جدید چه در بخش آب و چه در سطوح ملی، امکان دستیابی به داده های پایه با دقت بیشتر و دوره آماری طولانی‌تر، لحاظ شرایط تغییر اقلیم و نیز امکان بهره‌گیری از فناوری‌های جدید (از قبیل DSS، GIS، RS، مدل‌های ریاضی با قابلیت‌های پیشرفته و …) ضروری به نظر می‌رسید که با بکارگیری آخرین امکانات و استفاده از نتایج تمامی مطالعات و گزارش‌های در دسترس، مطالعات جامع آب کشور بهنگام شود تا برای مدیریت جامع منابع آب در سطح حوضه‌های آبریز درجه 2، ابزاری مناسب و روزآمد در اختیار قرار دهد. در همین راستا بهنگام‌سازی طرح در 5 حوضه آبزیر درجه 2 با لحاظ نمودن سال پایه 1385 به شرکت جاماب واگذار گردید.